ENG | GEO
ENG | GEO
ტრენინგები
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა AML/CFTკურსის აღწერა


კურსი მოგაწვდით ინფორმაციას ფულის გათეთრების არსის, ხერხებისა და მეთოდების, აღმკვეთი ინსტიტუციური სისტემის, სამართლებრივი და საზედამხედველო ჩარჩოს, უახლესი ტენდენციებისა და საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ და შემოგთავაზებთ მათი ეფექტური იმპლემენტაციის საშუალებებს.

ტრენინგს გაუძღვება ინგა მუმლაძე. ინგას გააჩნია საფინანსო ინსტიტუტებში მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება, უკანასკნელი წლების მანძილზე იგი იყო ერთ-ერთი ბანკის ფულის გათეთრების წინააღმდგებ ბრძოლის განყოფილების თანამშრომელი, ამჯერად არის კომპანია კრისტალის შესაბამისობის და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების ხელმძღვანელი. სხვადასხვა დროს მონაწილეობა იღებდა ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრებში.ტრეინინგზე  თქვენ გაეცნობით:


 • ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების არსს, წარმოშობის ისტორიას და თანამედროვე ტენდენციებს

 • ML/TF აღკვეთის საერთაშორისო მექანიზმებს

 • ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების პრაქტიკაში გავრცელებულ ძირითად სქემებსა  და მეთოდებს

 • ადგილობრივ სამართლებრივ და საზედამხედველო ჩარჩოს, ასევე, საერთაშორისო პრაქტიკას ამ მიმართულებით

 • საეჭვო ტრანზაქციებისა და აქტივობების გამოვლენის კრიტერიუმებს, გაიგებთ უახლეს ტიპოლოგიას და დანაშაულებრივ ტრენდს

 • სავარჯიშოების და რეალური ქეისების განხილვის მეშვეობით შეიძენთ პრაქტიკულ ცოდნას და უნარებს

              ვისთვისაა მიზანშეწონილი ტრენინგზე დასწრება:

 

 • ფინანსური სექტორის წარმომადგენლებისთვის

 • საბანკო სექტორის წარმომადგენლებისათვის

 • საჯარო სექტორის წარმომადგენლებისათვის

 • საჯარო და კერძო საგამოძიებო ორგანოების წარმომადგენლებისათვის

 • იურისტებისათვის

 • საგნით დაინტერესებულ პირთათვის


დღე 1


 • ფულის გათეთრება, როგორც გლობალური პრობლემა

 • ფულის გათეთრების საფრთხეები განვითარებადი ქვეყნებისთვის

 • ფულის გათეთრების პრობლემა საქართველოში

 • ფულის გათეთრების ფაზები: განთავსება, დანაწევრება, ინტეგრაცია

 • მცირებიუჯეტიანი ტერორისტული აქტები

 • ტერორისტული აქტების დაფინანსების წყაროები

 • Case Study: ISIS-ის დაფინანსების თავისებურებებიდღე 2

ფულის გათეთრების გავრცელებული სქემები

 • იურიდიული პირების გამოყენება

 • უძრავი ქონების გამოყენება

 • სათამაშო ბიზნესის გამოყენები

 • სასტუმროები

 • საქველმოქმედო ორგანიზაციები

 • თაღლითური საინვესტიციო სქემები

 • სწრაფი გზავნილები

 • Case Study: Hawala

ფულის გათეთრების საერთაშორისო კონტროლი

 • საერთაშორისო კონტროლის საჭიროება

 • უნივერსალური და სპეციალიზებული საერთაშორისო ორგანიზაციები

 • FATF-ის რეკომენდაციები

 • საერთაშორისო სანქციების მოკლე მიმოხილვა: OFAC, UN, EU

 • Case Study: BNP Paribas 9 მილიარდიანი ჯარიმა

ფულის გათეთრების კონტროლი საქართველოში

 • კანონმდებლობა

 • საზედამხედველო ორგანოები

 • მონიტორინგის განმაროციელებელი პირები


დღე 3

საფინანსო ინსტიტუტების ვალდებულება ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში

 • ფულის გათეთრების რისკები საფინანსო სექტორისთვის

 • Case Study: ვესტერნ იუნიონის უპრეცედენტო დაჯარიმება 2017 წლის იანვარში

 • კლიენტის იდენტიფიკაცია

           o პირველადი დოკუმენტები და მათი ნამდვილობა

           o საქმიანობის სფეროს დადგენა

           o პოლიტიკურად აქტიური პირები

           o ბენეფიციარი მესაკუთრე

           o მარტივი და რთული სტრუქტურები

           o მმართველობის და კონტროლის ორგანოები

 • ოფშორული კომპანიები და მათთან დაკავშრებული სირთულეები

 • Case Study: Panama Papers


დღე 4


 • მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებების რეპორტინგი

           o ზღვარს ზემოთ და დანაწევრებული გარიგებები

           o უჩვეულო და საეჭვო გარიგებები

 • მონიტორინგის პროცესის ადექვატურად წარმართვის პირობები

           o პოლიტიკა–პროცედურები

           o საინფორმაციო ტექნოლოგიები

           o სასწავლო პროგრამა და თანამშრომელთა შერჩევის პოლიტიკა

           o მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი

           o აუდიტი

           o მენეჯმენტი

 • ანგარიშგების წარდგენის ვადები

 • შეჯამება და Case Study

                                                                                    

                                                                             ორგანიზაციული დეტალები

ტრენინგის დღეები : 6 - 7 - 10 - 11  დეკემბერი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 19:00 - 21:30

მისამართი: შ.ნუცუბიძის ქ. N 129 ა

ფასი : 490  ლარი

თბილისი საქართველო. 0103
შ. ნუცუბიძის ქ. # 129
  ტელ.:+995 322 060 818; +995 577 27 97 98
ელ-ფოსტა:info@cdc.ge
 
© ყველა უფლება დაცულია